Komunikat

Reagując na szereg bezprawnych działań podejmowanych przez określone organy władzy publicznej po dniu 13 grudnia 2023 r., naruszające porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej z Konstytucją na czele

 – my, prawnicy polscy – ostrzegamy wszystkich łamiących prawo, popierających takie działania i podżegających do nich, że wszelkie takie działania zostaną udokumentowane w ten sposób, by osoby winne tych zachowań mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności za ich czyny.

Powstaje dziś „Przeciw bezprawiu – Archiwum im. mec. Władysława Siły – Nowickiego”, w którym będziemy gromadzić udokumentowane informacje dotyczące naruszeń prawa. W najbliższym czasie zwrócimy się do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej o zgłaszanie do „Archiwum” informacji o naruszeniach i naruszycielach polskiego prawa i ładu ustrojowego.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2024 r.  

W imieniu organizatorów:

Jan Majchrowski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Trybunału Stanu

Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Kolegium Suwerenności

Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów Ad Vocem

Fundacja „Instytut Sprawiedliwości”

Fundacja „Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji”

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP”

Zgłoszenie naruszenia

Jeśli spotkali się Państwo z przykładem bezprawnego naruszenia prawa lub aktami poparcia albo nakłaniania do takich działań, bardzo prosimy o nadesłanie do nas wszystkich danych związanym z tym naruszeniem poprzez wypełnienie poniższego formularza.

Zastrzegamy, że organizatorzy inicjatywy Przeciw Bezprawiu – Archiwum im. Władysława Siły-Nowickiego nie świadczą pomocy prawnej (zarówno odpłatnej, jak i nie odpłatnej).

Organizatorzy inicjatywy:

Jan Majchrowski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Trybunału Stanu

Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Kolegium Suwerenności

Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów Ad Vocem

Fundacja „Instytut Sprawiedliwości”

Fundacja „Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji”

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP”